เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hhtac

Travel License : 11/09585

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NARA KYOTO SAKURA 6วัน 3คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NARA KYOTO SAKURA 6วัน 3คืน JL

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NARA KYOTO SAKURA 6วัน 3คืน JL

ชมซากุระริมแม่น้ำโยโดกาวา ชมซากุระจุใจ 3 เมืองใหญ่ โอซาก้า นารา เกียวโต พักโรงแรมในโอซาก้า 3 คืน วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโต) ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ ศาลเจ้าฮิราโนะ ตลาดคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ซินเซไก ชินไชบาชิ ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน อิสระเที่ยวเอง 1 วัน หรือชื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

รหัสทัวร์

JP_JL00177

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

10 ม.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

49,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

มี.ค. 67

49,900฿

13-18

49,900฿

14-19

49,900฿

20-25

49,900฿

21-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67

49,900

-

-

10,900

-

-

31

14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

49,900

-

-

10,900

-

-

31

20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

49,900

-

-

10,900

-

-

31

21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

49,900

-

-

10,900

-

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)

Day : 2

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองนารา – วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโต) – โอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ช้อปปิ้งซินเซไก

Day : 3

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฮิราโนะ – กิจกรรมชงชา – สวนสาธารณะริมแม่น้ำโยโดกาวา - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

Day : 4

อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

Day : 5

ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน - สนามบินคันไซ

Day : 6

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง