เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hhtac

Travel License : 11/09585

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA INUYAMA OSAKA SONGKRAN 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA INUYAMA OSAKA SONGKRAN 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA INUYAMA OSAKA SONGKRAN 6วัน 4คืน

ชมงานประดับไฟ Nabana No Sato เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทอินุยาม่ะ ช้อปปิ้งถนนคนเดินอินุยามะ วัดนินนาจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งถนนคนเดินอินุยามะ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน

รหัสทัวร์

JP_TG00499

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

09 ม.ค. 67 - 11 เม.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

76,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

เม.ย. 67

76,900฿

11-16

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

76,900

-

-

12,900

-

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์)

Day : 2

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 3

เมืองอินุยาม่ะ – ปราสาทอินุยาม่ะ(ด้านนอก) – ชมซากุระบริเวณรอบปราสาท – ช้อปปิ้งถนนคนเดินอินุยามะ – มิเอะ - ชมงานประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination

Day : 4

เมืองเกียวโต - วัดนินนาจิ - กิจกรรมชงชา - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ

Day : 5

อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

Day : 6

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง