เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hhtac

Travel License : 11/09585

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว 3วัน 2คืน

ขอพรสุดปังวัดหวังต้าเซียน ทำพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ หมุนกังหันวัดแชกง ช้อปปิ้งร้านหยกและจิวเวอร์รี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์/กระเช้า NONG PING360

รหัสทัวร์

HK_SL00036

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

03 ม.ค. 67 - 26 เม.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

12,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

มี.ค. 67

13,999฿

01-03

12,999฿

06-08

13,999฿

08-10

12,999฿

13-15

13,999฿

15-17

12,999฿

20-22

13,999฿

22-24

12,999฿

27-29

14,999฿

29-31

เม.ย. 67

13,999฿

03-05

15,999฿

05-07

15,999฿

10-12

17,999฿

12-14

14,999฿

17-19

15,999฿

19-21

14,999฿

24-26

15,999฿

26-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67

13,999

16,999

-

5,900

5,000

9,999

34

06 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67

12,999

15,999

-

5,900

5,000

8,999

34

08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67

13,999

16,999

-

5,900

5,000

9,999

34

13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67

12,999

15,999

-

5,900

5,000

8,999

34

15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

13,999

16,999

-

5,900

5,000

9,999

34

20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

12,999

15,999

-

5,900

5,000

8,999

34

22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

13,999

16,999

-

5,900

5,000

9,999

34

27 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

12,999

15,999

-

5,900

5,000

8,900

34

29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

14,999

17,999

-

5,900

5,000

10,999

34

03 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67

13,999

16,999

-

5,900

5,000

9,999

34

05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67

15,999

18,999

-

5,900

5,000

11,999

34

10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67

15,999

18,999

-

5,900

5,000

11,999

34

12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67

17,999

20,999

-

5,900

5,000

10,999

34

17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67

14,999

17,999

-

5,900

5,000

10,999

34

19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67

15,999

18,999

-

5,900

5,000

11,999

34

24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67

14,999

17,999

-

5,900

5,000

10,999

34

26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67

15,999

18,999

-

5,900

5,000

11,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถข้ามด่าน ชมสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-เมืองฮ่องกง

Day : 2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-กระเช้า NONG PING360 หรือเลือกช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย

Day : 3

วัดหวังต้าเซียน-วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ-ร้านเครื่องประดับบารมีและหยกจิวเวอร์รี่-วัดกังหันแชกง-สนามบินมาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง