เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hhtac

Travel License : 11/09585

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรีย

/

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย 11วัน 9คืน

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย 11วัน 9คืน

ทัวร์ออสเตรีย สโลวีเนีย 11วัน 9คืน

เที่ยวออสเตรีย สโลวีเนีย 11วัน 9คืน ชมหมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านริมทะเลสาบ ชมยอดเขา Kitzsteinhorn ชมยอดเขา Ramsau am Dachstein ชมทะเลสาบ BLED จุดชมวิว Ojstrica เหนือทะเลสาบเบลด ชมปราสาท Hochosterwitz Castle ชมเมือง Zell am See ชมหมู่บ้าน Maria Alm ชมทะเลสาบสุดสวย Bohinj Lake / Lake Jasna / Julian Alps ชมหมู่บ้าน Gosau และทะเลสาบ Gosau ชมเมือง Graz ชมวิหาร Melk Abbey ชมพระราชวัง Hofburg ชมกรุง VIENNA ชมกรุง LJUBLJANA ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet

รหัสทัวร์

AT_EK00006

ประเทศ

ออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

08 ก.พ. 67 - 11 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

11วัน 9คืน

ราคาเริ่มต้น

159,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

มี.ค. 67

159,900฿

14-24

159,900฿

28-07เม.ย.

เม.ย. 67

179,900฿

10-20

179,900฿

12-22

159,900฿

25-05พ.ค.

พ.ค. 67

159,900฿

08-18

159,900฿

20-30

มิ.ย. 67

159,900฿

11-21

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

159,900

159,900

159,900

28,900

-

-

25

28 มี.ค. 67 - 07 เม.ย. 67

159,900

159,900

159,900

28,900

-

-

25

10 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67

179,900

179,900

179,900

32,900

-

-

25

12 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

179,900

179,900

179,900

32,900

-

-

25

25 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67

159,900

159,900

159,900

28,900

-

-

25

08 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67

159,900

159,900

159,900

28,900

-

-

25

20 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

159,900

159,900

159,900

28,900

-

-

25

11 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

159,900

159,900

159,900

28,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day : 2

เวียนนา - กราซ – ลุบเบลียน่า

Day : 3

ลุบเบลียน่า - เวลิก้า ปลานิน่า - วินท์การ์ จอร์จ - เบลด

Day : 4

เบลด - ทะเลสาบโบฮินจ์ - เบลด – ล่องทะเลสาบเบลด – จุดชมวิว Ojstrica

Day : 5

เบลด - Zelenci Springs –Lake Jasna - วิลลาค – เซลล์ อัม ซี

Day : 6

เซลล์ อัม ซี – คาปรุน - Maria Alm - เซลล์ อัม ซี

Day : 7

Zell am See -รัมเซา อัม ดัคชไตน์ - โกเซา – เซนต์วูลฟ์กัง

Day : 8

เซนต์วูลฟ์กัง - Schafbergbahn - รถไฟล้อเฟือง - ฮอลสตัท

Day : 9

เซนต์วูลฟ์กัง - เมลค์ - เวียนนา

Day : 10

เวียนนา – พระราชวังฮอฟบูร์ก–ช้อปปิ้ง

Day : 11

สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง