เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hhtac

Travel License : 11/09585

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน มหานครเซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน มหานครเซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน มหานครเซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน

เที่ยวจีนมหานครเซี่ยงไฮ้ 5วัน 3คืน อู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน ร้านไข่มุก หางโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา ร้านหยก ตลาดร้อยปี ย่านซินเทียนตี้ ร้านยาบัวหิมะ หอไข่มุก ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึก Starbucks Reserve Roastery

รหัสทัวร์

CN_XJ00009

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

01 ธ.ค. 66 - 29 มี.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia X

มี.ค. 67

17,999฿

01-05

17,999฿

08-12

17,999฿

15-19

17,999฿

22-26

18,999฿

29-02เม.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

08 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,000

8,900

13,999

20

15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,000

8,900

13,999

20

22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,000

8,900

13,999

20

29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67

18,999

18,999

18,999

5,000

8,900

13,999

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - อู๋ซี - วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - หางโจว - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

Day : 3

ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา - ร้านหยก -ตลาดร้อยปี - ย่านซินเทียนตี้

Day : 4

ร้านยาบัวหิมะ – (ถ่ายรูป) หอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ตึก STARBUCKS RESERVE ROASTERY

Day : 5

สนามบินซ่างไห่ผู่ตง - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง